Loading color scheme

O nás

Agentura Lesser se připojila ke trendu posledních let, a posiluje spolupráci se subjekty cestovního ruchu, které preferují provozování zodpovědného turismu, v maximální možné míře šetrného k životnímu prostředí. Masová turistika způsobuje v populárních destinacích znečišťování okolí, zejména plastovými odpady. Důsledky takového počínání je stále ještě možné, zatím v omezené míře, snižovat, a to právě tzv. zodpovědným turismem.
Zřejmě nejpropracovanější program, do kterého se mohou zapojit všechny subjekty cestovního ruchu včetně samotných turistů, nabízí organizace Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

V oblasti letecké dopravy se o nastartování změny cestovatelských návyků a myšlení snaží např.letecká společnost KLM, krátké video o tom můžete shlédnout zde.

V hotelnictví usiluje o snižování zátěže životního prostředí turismem v celosvětovém měřítku hotelová síť Iberostar, v jejíchž hotelech rádi ubytování zprostředkujeme. Videa o probíhajícím programu „Wave of change“ společnosti Iberostar můžete v případě zájmu vidět zde a/nebo zde.

Pokud vás zajímá a oslovuje téma zodpovědnosti vůči našemu životímu prostředí a možnosti, jak alespoň trochu přispět k úsilí o zpomalování, či lépe zastavení změn klimatu, můžete nahlédnout do následujících odkazů programů zde nebo zde.

Velmi zajímavou a širokou škálu cestovatelských tipů, nabídek a informací, mj. z oblasti zodpovědného turismu, a to nejen pro cestovatele, nabízí jeden z partnerů naší agentury, německý portál expi.tv.

Mezi průkopníky ke přírodě šetrnému provozování turismu bezesporu patří německá cestovní kancelář Chamäleon Reisen, jejímž hrdým partnerem pro Českou republiku je Agentura Lesser s.r.o. Cestování po zeměkouli zajišťuje již 20 let, a to výhradně v malých skupinkách. Zakladatelem firmy je Ingo Lies, jehož primární vize se týká zodpovědného cestování s co možná největším přínosem pro turistické subjekty v hostitelské zemi, na principu win-win.
Protože filosofie a koncepce tohoto typu cestování velmi silně oslovuje také naši agenturu, uvádím zde krátký profil partnerské cestovní kanceláře.
Před 20 lety, kdy Ingo firmu založil, ve svém prvním katalogu zájezdů o 12 stranách uvádí: „musí přece existovat možnost, nebýt pouhým návštěvníkem v cizí zemi, nýbrž stát se součástí její kultury a přírody, jakkoliv po omezenou dobu nádherného času zasloužené dovolené. Porozumět lidem s jinými životními prioritami a horizonty, s jinými písněmi na rtech. Uzavírat s nimi přátelství a vzájemně se obohacovat.“
Představy o zodpovědném turismu jsou formovány několika faktory. Na jedné straně jsou tu hluboké a neza-pomenutelné zážitky, které vyvolávají husí kůži. Ty jsou umožňovány sdílením prožitků v kruhu maximálně 12 osob, aby nikdo nemusel „stát v druhé řadě“. Dále to je blízkost vztahu k hostitelské zemi a její kultuře, protože pouze domácí průvodci dokážou otevřít i takové dveře, které obvykle zůstávají pro turisty zavřeny. Dále to jsou místní poskytovatelé služeb, organizátoři, majitelé lodží, všichni dobří přátelé Chamäleon Reisen, kteří koncepci objevování zázraků světa pomáhají uvést do života. A především to je dobrovolný závazek všem těm lidem, kteří zahraničním hostům věnují nezapomenutelné zážitky, dát něco zpět: na 70 procent z ceny zájezdu zůstává v hostitelské zemi. Z tohoto čísla zůstává 53 procent místním partnerům, ubytovacím zařízením, průvodcům a lokálním sociálním projektům (zejména vzdělávání a podpora rozvoje místního školství), dalších 17 procent potom tamějším leteckým společnostem.

rainforest certS úmyslem ochrany přírody, snižování zátěže plynoucí z cestování, často na dlouhé vzdálenosti, a příspěvku k záchraně jihoamerických pralesů, začal management Chamäleon Reisen v září roku 2010 nakupovat první plochy původního deštného pralesa v Ekvádoru. V současné době je společnost vlastníkem 12 milionů metrů čtverečných, které jsou pod ochranou statutu jako přírodní rezervace. Pro každého dalšího účastníka cesty pořizuje cestovní kancelář dalších 100 metrů čtverečných a daruje o tomto vlastnictví osobní certifikát1. Jako doklad o příspěvku cestovatelky/cestovatele zachovat náš svět obyvatelným. Uvedená lesní plocha přefiltruje v průměru 5,3 tuny kysličníku uhličitého (CO2), které jedna cesta vyprodukuje.
Podrobnější informace o projektu jsou k náhledu zde (pouze v němčině): Rainforest Foundation Pastaza Ecuador.

Všichni účastníci zájezdů Chamäleon Reisen také obdrží vlastní plnící ekologickou lahev na pitnou vodu, kterou mohou kdykoliv během cesty doplnit. Tímto krokem se dle propočtů vedení cestovní kanceláře za dobu její existence ušetřilo okolo 615 000 lahví plastových.
Základní filosofií vedení firmy je, aby cesta do zahraničí nebyla samoúčelná, aby nebyla cestou jenom proto, prostě někam jet. Při organizování zájezdů se snaží o zprostředkování zážitků ze setkávání se mezi lidmi různých kultur, o vzájemné obohacování se, o možnost najít nová přátelství, o poznávání jiných životních hodnot.
Rozhodnutím zúčastnit se cesty s Chamäleon Reisen můžete jistě přispět, krok za krokem, k zajištění lepšího života lidí v hostitelské zemi, kteří se na realizaci cesty podílejí. Posláním této mise je snaha učinit skutečnost ze snu o světě, který si dobře rozumí :-)

Certifikáty