Loading color scheme

Cestovní pojištění

Agentura Lesser s.r.o. nabízí na základě uzavřené smlouvy s Generali Českou pojišťovnou, a.s. pojištění léčebných výloh při cestách v tuzemsku i do zahraničí. Vzhledem k vysoké nákladnosti lékařského ošetření i hospitalisace v cizině je uzavření cestovního pojištění doporučováno vždy, když překročíte hranice ČR i kdyby to mělo být toliko na 24 hodin. Nespoléhejte se raději na pouze pojištění v rámci vaší zdravotní pojišťovny s automatickým nárokem ve státních zdravotnických zařízeních ve členských státech Evropské unie. Síť takových zařízení není vždy dostatečně hustá, a také limity plnění jsou obvykle spíše nízké.

Pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt slouží k zabezpečení fyzických osob při jejich indivudálních krátkodobých cestách a pobytech mimo místo jejich bydliště, a to při cestách v České republice či cestách mimo území České republiky.

Pojištění se sjednává jak s občany ČR, tak i cizími státními příslušníky, pokud mají trvalé bydliště na úžemí České republiky, a přiděleno rodné číslo. Pojištění lze sjednat jen pro osoby mladší 79 let.

Produkty pojistného programu „Turista“ jsou určeny pro individuální či skupinové cesty jak turistického charakteru, tak také pro cesty služební či pracovní. Pojistná ochrana během těchto cest zahrnuje také pracovní úraz.

K oběma typům pojištění je možné, kromě základního pojištění léčebných výloh, připojistit také náklady spojené se zrušením cesty. Detaily a případná paušální zvýhodnění při delších cestách nabídneme na míru, dle termínu vaší cesty.

Přehled služeb, které jsou pojištěnému v případě pojistné události poskytnuty, uvádíme pro orientaci níže. Rozsah těchto služeb a plnění rádi sdělíme na vyžádání nebo při osobní návštěvě v kanceláři Agentury Lesser s.r.o.

Přehled služeb:
lékařské ošetření, ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem, pobyt v nemocnici, přeprava k ošetření, repatriace do ČR, převoz pozůstatků, doprovázející opatrovník, návštěva členem rodiny (3 dny), ztráta dokladů, plnění za úraz, storno zájezdu, zavazadla, odpovědnost za škodu na zdraví, za škodu na věci, za škodu finanční.

Po sjednání pojištění dostane klient do ruky tzv. Cestovní list, kde jsou zaznamenány veškeré údaje o době trvání a rozsahu pojištění, a také kontaktní telefonní číslo na asistenční společnost Europe Assistance s.r.o., která smluvně pro Generali Českou pojišťovnu, a.s. kontakt s pojištěnci zajišťuje. V urgentních případech je možné vystavit a zaslat potvrzení o uzavřeném pojištění také elektronickou formou ve formátu pdf.